Električni priključki

Električni priključki

Izdelujemo projekte električnih priključkov in transformatorskih postaj na električno omrežje.
 
Vsak objekt potrebuje svoje lastno napajanje in mora biti priključen na električno omrežje v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji in soglasju za priključitev, ki so bili izdanih s strani elektro distributerja.
 
Izdelujemo različne vrste priklopov na javno infrastrukturo:
– nizkonapetostni priključki
– srednjenapetostni priključki
– visokonapetostni priključki
– telekomunikacijski priključki
– kabelsko razdelilni priključki