Izdelava električnih shem

Izdelava električnih shem

Ena od dejavnosti podjetja Elcomp d.o.o. je izdelava enopolnih shem za stroje, razdelilnike, stikalne bloke, krmiljenje različnih naprav in podobno na področju električnih inštalacij in opreme ter telekomunikacij.

Enopolna shema nam pove kako so posamezni deli elektroenergetskega omrežja povezani med sabo in kakšna je njihova naloga, zato so osnova za dobro izvajanje del električnih inštalacij. Pri našem delu uporabljamo program WSCAD.

 

Primeri električnih shem:

shema_2

shema_1