Projektiranje

Projektiranje

B2
 
Električne inštalacije so sestavni del vsakega objekta in si brez njih sploh ne moremo predstavljati normalnega obratovanja objekta. Ko gre za tako ključen segment delovanja objekta, je izrednega pomena, da so električne inštalacije zasnovane in izvedene pravilno, strokovno in predvsem varno.
 
Ravno projektiranje električnih inštalacij pa je ena od glavnih dejavnosti podjetja Elcomp d.o.o., s katero se ukvarjamo že več kot 20 let. V našem podjetju izdelamo kompletno projektno dokumentacijo električnih inštalacij in elektro opreme skladno z vašimi željami in potrebami. Seveda pa mora biti tudi vsa projektna dokumentacija v skladu z vsemi slovenskimi pravilniki in zakoni ter z veljavnimi tehničnimi standardi in normativi za tovrstne inštalacije.
 

Projektiranje električnih inštalacij zajema:

• splošno, varnostno in zunanjo razsvetljavo
• inštalacije za moč (vtičnice in tehnološki priključki)
• inštalacijo za izenačenje potencialov
• prenapetostno zaščito
• inštalacijo strelovodne zaščite in ozemljitev
• telefonsko inštalacijo
• inštalacije za telefonsko in računalniško inštalacijo kot univerzalno ožičenje
• antensko (CATV) inštalacijo
• domofonsko oz. video domofonsko inštalacijo
• inštalacijo ozvočenja
• protivlomno inštalacijo
• inštalacijo za kontrolo pristopa in video nadzor
• inštalacijo avtomatskega požarnega javljanja
• inštalacijo za centralni nadzorni sistem (CNS)
• inštalacijo registracije delovnega časa
• inštalacijo naprav za brezprekinitveno napajanje (UPS)