Projektantski nadzor in svetovanje

Projektantski nadzor in svetovanje


M1
 
V podjetju Elcomp d.o.o. vam nudimo tudi strokovni nadzor na področju električnih inštalacij in opreme ter telekomunikacij za enostavne, manj zahtevne in zahtevne objekte.
 
Nadzor se izvaja skladno z 88.členov zakona o graditvi objektov ZGO-1. Nadzor izvaja strokovno usposobljeni inženir, pooblaščen s strani Inženirske zbornice Slovenije, na samem objektu v času izvajanja del.
 
Nadzornik preverja ali se dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, beleži spremembe nastale pri gradnji, pregleduje kakovost vgrajenih materialov, pregleduje kakovost izdelave del, skrbi da izvajalci spoštujejo zadane roke, skrbi da se z izvajanjem del ne prekorači zadani proračun ipd.