Javna razsvetljava

Javna razsvetljava

Izdelujemo projekte električnih inštalacij za:

  • razsvetljavo križišč in krožišč
  • cestno razsvetljavo
  • razsvetljavo vseh javnih površin
  • razsvetljavo javnih garaž
  • razsvetljavo parkirišč
  • zunanjo ureditev javnih objektov