Električne inštalacije

Električne inštalacije

Pojem »splošne električne inštalacije« je širok in nekateri ga opredeljujejo drugače od ostalih. Nekateri pod ta pojem vključujejo samo jakotočne inštalacije, drugi sem prištevajo tudi šibkotočne ter inteligentne inštalacije. Glede na široko področje, ki ga v našem podjetju obvladujemo, smo se odločili, da bomo za predstavitev svoje dejavnosti pod pojmom splošne električne inštalacije zajeli jakotočne in šibkotočne inštalacije, električne inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih in ostale.
 

Projekt električnih inštalacij zajema:

blok2
• splošno, varnostno in zunanjo razsvetljavo
• inštalacije za moč (vtičnice in tehnološki priključki)
• inštalacijo za izenačenje potencialov
• prenapetostno zaščito
• inštalacijo strelovodne zaščite in ozemljitev
• telefonsko inštalacijo
• inštalacije za telefonsko in računalniško inštalacijo kot univerzalno ožičenje
• antensko (CATV) inštalacijo
• domofonsko oz. video domofonsko inštalacijo
• inštalacijo ozvočenja
• protivlomno inštalacijo
• inštalacijo za kontrolo pristopa in video nadzor
• inštalacijo avtomatskega požarnega javljanja
• inštalacijo za centralni nadzorni sistem (CNS)
• inštalacijo registracije delovnega časa
• inštalacijo naprav za brezprekinitveno napajanje (UPS)